top of page

Symptomer:

Sjögrens Syndrom er en sygdom, der blandt andet er kendetegnet ved en lang række forskellige symptomer. En række af disse symptomer er følgesymptomer, der opleves som en konsekvens af andre symptomer; for eksempel kløende hud som følge af tør hud.

Nedenfor er gengivet en liste med de fleste af de symptomer, som kan opleves i forbindelse med Sjögrens Syndrom. Listen er lang men ikke udtømmende – forstået på den måde, at der kan optræde symptomer i forbindelse med sygdommen, som – fordi de kun optræder yderst sjældent – ikke er gengivet nedenfor.

Omvendt gør det sig samtidigt gældende, at patienter med Sjögrens Syndrom oftest "kun" oplever nogle af nedenstående symptomer – oftest få – og aldrig alle.

Symptomer og sygdomstegn på Sjögrens Syndrom 

Der findes ikke to patienter med Sjögrens Syndrom, der har nøjagtigt de samme symptomer på sygdommen. Dette skyldes, at der – som det blandt andet fremgår nedenfor – er mange forskellige symptomer på sygdommen, at symptomerne optræder i forskellige grader, variationer og kombinationer og i enten kortere eller længere perioder.

Forskellighederne i den måde hvorpå sygdommen opleves skyldes også det faktum, at Sjögrens Syndrom kan optræde i samspil med andre sygdomme (som det ses hos patienter med såkaldt "Sekundær Sjögrens Syndrom").

For patienter i denne patientgruppe er det derfor mere vanskeligt at diagnosticere de symptomer, der skyldes Sjögrens Syndrom, separat.

Nedenfor er gengivet en række af de hyppigst forekomne symptomer og sygdomstegn på Sjögrens Syndrom. Listen er ikke udtømmende; for en beskrivelse af yderligere symptomer og sygdomstegn henvises til xxx:  

Område

Symptom

Beskrivelse

Øjne

Tørhed

Er sammen med tør mund/svælg det mest fremtrædende og hyppigt forekomne

symptom hos Sjögren-patienter. Tørheden

i øjnene opleves ofte som ”grus i øjnene”

eller som en allergerisk reaktion med for

eksempel røde øjne til følge, uden at være

det. 

Mund og svælg

Tørhed

Er sammen med tørre øjne det mest fremtrædende og hyppigt forekomne

symptom hos Sjögren-patienter.

Tørheden giver sig typisk udslag i tygge-

og synkeproblemer i forbindelse med

indtagelse af føde.

Sjögren-tandhygiejne

Huller i tænderne

Den manglende forekomst af spyt i munden

er ofte den indirekte årsag til, at

patienter – til trods for udbredt

og hyppige besøg hos tandlægen – er specielt udsatte for caries-angreb (huller i

tænderne).

Infektioner

Den manglende forekomst af spyt i munden

er ofte den indirekte årsag til, at

Sjögren-

patienter ofte oplever infektioner i

mund/svælg (svampeangreb, candidiasis), og

til at sår opstår omkring munden og har svært

ved at hele.

Ændret

smagsopfattelse

Nogle Sjögren-patienter oplever at deres smagsopfattelse ændrer sig eller delvist forsvinder.

Tør hoste

Sjögren-patienter lider på grund af tørheden

i svælget ofte af en vedvarende tør hoste,

der ikke frembringer spyt.

Hæshed

Mange Sjögren-patienter oplever på grund

af tørheden i mund/svælg en ændring af

deres stemme til en tør og mere hæse

stemme.

Hævede kirtler

Specielt spytkirtlerne (der ligger imellem kæbe og ører) vil ofte være hævede og

ømme hos Sjögren-patienter. Dette kan

medfører at patienten føler, det som

tandpine.

Vagina

Tørhed

Sjögren-patientens manglende evne til at producere den nødvendige kropsvæske

kan tørhed, som kan give smerter i

forbindelse med samleje.

Hud

Udslæt, tørhed

Sjögrens Syndrom kan give forskellige

former for udslæt på huden, som kan virke kløende. 

Muskler og led

Smerter, ømhed

Smerter i muskler og hævelser af eller

stivhed i leddene er almindelige hos

patienter og kan forveksles med

Sjögren-

leddegigt

ledproblemer,

til

Generelt

Smerter, ømhed

Der er dog tale om godartede

der kun yderst sjældent udarter sig

leddegigt.

Generelt

Træthed

Mange Sjögren-patienter oplever en

umådelig og overvældende træthed i mange af

døgnets vågne timer; en træthed, der er

grænsende til total udmattelse, og som ikke

kan imødekommes eller afhjælpes med

hverken ekstra søvn eller hvile.

Ovenstående symptomer og sygdomstegn påvirker i høj grad Sjögren-patientens livskvalitet, men de ses eller bemærkes som oftest ikke af omgivelserne. Derfor møder patienter med Sjögrens Syndrom i tilgift til ovenstående besværligheder sjældent forståelse for deres sygdom fra deres omgivelser, hverken i den private omgangskreds eller på arbejdspladsen. Dette er naturligvis en betydelig ekstra (psykisk) belastning for patienten.   

bottom of page