top of page

Livet som Sjøgrens patient:

Lad det være sagt med det samme: Livet som Sjögren-patient bliver aldrig det samme som det liv du havde, før du fik sygdommen!

Men selvom du står med en kronisk og dermed livslang sygdom, som ikke kan helbredes; en sygdom som i større eller mindre grad vil påvirke din livsførelse og dermed også din livskvalitet; en sygdom som der ikke er sikkerhed for, at du ikke har arvet, og som der derfor heller ikke er sikkerhed for, at du ikke kommer til at videregive til dine eventuelle egne børn; og selvom du står med en sygdom, som i værste fald kan udvikle livstruende følgesygdomme som for eksempel nyresvigt og lymfekræft, så fortvivl ikke!

  For midt i alle disse mere eller mindre fortvivlende kendsgerninger, fremstår den mest positive realitet af dem alle: Nemlig den, at du selv et meget langt stykke hen ad vejen – og helt sikkert længere end du selv tror – er herre over, hvordan din sygdom skal påvirke dit liv. Det vigtigste er, at du er klar over dette, og at du griber mulighederne i denne kendsgerning.

  Ovenstående bliver alene bekræftet af, at Sjögren-patienter, der udviser tilstrækkelig bevågenhed overfor deres sygdom og som lader sig behandle for de symptomer, som sygdommen udviser, ikke har beviselig større risiko for at udvikle for eksempel livstruende sygdomme end ikke-Sjögren-patienter har.

  Derfor: Vær agtpågivende og bevågende overfor de symptomer, som din krop udviser – hvad enten, der er tale om ændringer i allerede oplevede symptomer eller nye symptomer – og følg op på disse med den rette behandling og lindring.

Så har du givet dit optimale bidrag til et godt liv – sammen med og på trods af Sjögrens Syndrom.

Du kan nedenfor og på de efterfølgende sider læse mere om, hvad det betyder at være Sjögren-patient, om hvordan sygdommen påvirker din krop, om hvilke muligheder og begrænsninger dette fører med sig, ja, om hvordan din livsførelse generelt ændrer sig fra, hvordan den har været tidligere – frivilligt eller ufrivlligt, men ikke nødvendigvis til det værre... - i bedste fald "bare" til noget andet. Så op med næsen. :-)

bottom of page