top of page

Har jeg Sjøgrens syndrom:

Lad det være sagt med det samme: De ellers mange informationer på denne internetside kan ikke fortælle dig, om du har Sjögrens Syndrom – eller ikke har det!

Det kan kun en tilbundsgående undersøgelse! Men informationerne kan give dig nogle mere eller mindre klare indikationer på, om det kunne være tilfældet. Og er disse indikationer kraftige nok, så har du dermed også den gode grund til at opsøge din læge, som så kan foranstalte, at du kommer igennem en række undersøgelser, som i den sidste ende kan enten be- eller afkræfte en eventuel Sjögren-diagnose. Men så er du også, hvis du læser informationerne på denne side, godt klædt på til et sådant forløb. Og også til et eventuelt efterfølgende forløb som Sjögren-patient.

Derfor: Opsøg den nødvendige viden, brug gerne denne side som udgangspunkt, men lad dig ikke begrænse, hvis du også kan finde relevant information andetsteds. Og få så gennemgået de undersøgelser, der skal til, hvis det er det, der tyder på at være det rigtige. Under alle omstændigheder: Opsøg din egen læge, hvis du har den mindste mistanke – og det hellere en gang for meget end en gang for lidt...

Så har du givet dit optimale bidrag til et godt liv – eventuelt sammen med og på trods af Sjögrens Syndrom.

Du kan nedenfor og på de efterfølgende sider læse mere om, hvad der er væsentligt at vide som mulig Sjögren-patient, om din tvivl, om hvordan du kommer videre med den og om hvordan den eventuelt kan blive omsat til den vished, som naturligt efterlyses.

Et centralt element heri er naturligvis de symptomer, som viser sig, hvis man har Sjögrens Syndrom, men er selvfølgelig også selve diagnosticeringen af sygdommen, som gennemgås forholdsvis detaljeret. Mere om Sjögrens Syndrom...

For den informationssøgende, som du som mulig Sjögren-patient sagtens kunne være, er der udarbejdet en encyklopædi og en ordbog. Encyklopædien om Sjögrens Syndrom, som du finder i nederste venstre hjørne af denne side, forklarer relevante forhold omkring sygdommen. Ordbogen om Sjögrens Syndrom, som du finder umiddelbart til højre for encyklopædien, indeholder danske oversættelser af mange af de ord, som findes i den overvejende engelsksprogede litteratur om Sjögrens Syndrom, som for eksempel findes på internettet. Vi håber, at disse to værktøjer kan hjælpe dig i din søgning...

bottom of page