Sjögrens Syndrom - Symptomer:
Sjögrens Syndrom -
 
Symptomer:
 
   Sjögrens Syndrom er en sygdom, der blandt andet er kendetegnet ved en lang række forskellige symptomer. En række af disse symptomer er følgesymptomer, der opleves som en konsekvens af andre symptomer; for eksempel kløende hud som følge af tør hud.   
   Nedenfor er gengivet en liste med de fleste af de symptomer, som kan opleves i forbindelse med Sjögrens Syndrom. Listen er lang men ikke udtømmende – forstået på den måde, at der kan optræde symptomer i forbindelse med sygdommen, som – fordi de kun optræder yderst sjældent – ikke er gengivet nedenfor.
   Omvendt gør det sig samtidigt gældende, at patienter med Sjögrens Syndrom oftest "kun" oplever nogle af nedenstående symptomer – oftest få – og aldrig alle.
 
 
Symptomer og sygdomstegn på Sjögrens Syndrom 
 
Der findes ikke to patienter med Sjögrens Syndrom, der har nøjagtigt de samme symptomer på sygdommen. Dette skyldes, at der – som det blandt andet fremgår nedenfor – er mange forskellige symptomer på sygdommen, at symptomerne optræder i forskellige grader, variationer og kombinationer og i enten kortere eller længere perioder.
Forskellighederne i den måde hvorpå sygdommen opleves skyldes også det faktum, at Sjögrens Syndrom kan optræde i samspil med andre sygdomme (som det ses hos patienter med såkaldt "Sekundær Sjögrens Syndrom").
For patienter i denne patientgruppe er det derfor mere vanskeligt at diagnosticere de symptomer, der skyldes Sjögrens Syndrom, separat.  
Nedenfor er gengivet en række af de hyppigst forekomne symptomer og sygdomstegn på Sjögrens Syndrom. Listen er ikke udtømmende; for en beskrivelse af yderligere symptomer og sygdomstegn henvises til xxx:  
 
 
Område           Symptom              Beskrivelse 
Øjne                 Tørhed                   Er sammen med tør mund/svælg det mest                                                     fremtrædende og hyppigt forekomne  
                                                    symptom hos Sjögren-patienter. Tørheden
                                                     i øjnene opleves ofte som ”grus i øjnene”
                                                     eller som en allergerisk reaktion med for
                                                     eksempel røde øjne til følge, uden at være
                                                     det. 
Mund og svælg  Tørhed                   Er sammen med tørre øjne det mest                                                     fremtrædende og hyppigt forekomne
                                                    symptom hos Sjögren-patienter.               
                                                     Tørheden giver sig typisk udslag i tygge-
                                                     og synkeproblemer i forbindelse med
                                                     indtagelse af føde.                       
                        Huller i tænderne    Den manglende forekomst af spyt i munden
                                                     er ofte den indirekte årsag til, at Sjögren-                                                    patienter – til trods for udbredt tandhygiejne                                                     og hyppige besøg hos tandlægen – er                                                     specielt udsatte for caries-angreb (huller i 
                                                     tænderne).                     
                        Infektioner              Den manglende forekomst af spyt i munden
                                                     er ofte den indirekte årsag til, at Sjögren-                                                    patienter ofte oplever infektioner i
                                                     mund/svælg  (svampeangreb, candidiasis), og
                                                     til at sår opstår omkring munden og har svært
                                                     ved at hele.                        
                         Ændret 
                        smagsopfattelse    Nogle Sjögren-patienter oplever at deres                                                     smagsopfattelse ændrer sig eller delvist                                                     forsvinder.  
                        Tør hoste               Sjögren-patienter lider på grund af tørheden
                                                     i svælget ofte af en vedvarende tør hoste,
                                                     der ikke frembringer spyt.
                         Hæshed                Mange Sjögren-patienter oplever på grund
                                                     af tørheden i mund/svælg en ændring af
                                                     deres stemme til en tør og mere hæse 
                                                    stemme.           
                        Hævede kirtler        Specielt spytkirtlerne (der ligger imellem                                                      kæbe og ører) vil ofte være hævede og
                                                     ømme hos Sjögren-patienter. Dette kan
                                                    medfører at patienten føler, det som
                                                     tandpine.  
 
Vagina               Tørhed                  Sjögren-patientens manglende evne til at                                                      producere den nødvendige kropsvæske
                                                     kan tørhed, som kan give smerter i
                                                     forbindelse med samleje.
 Hud                  Udslæt,  tørhed      Sjögrens Syndrom kan give forskellige
                                                     former for udslæt på huden, som kan virke                                                      kløende. 
Muskler og led    Smerter, ømhed    Smerter i muskler og hævelser af eller
                                                     stivhed i leddene er almindelige hos Sjögren-                                                     patienter og kan forveksles med leddegigt.                                                      Der er dog tale om godartede ledproblemer,                                                      der kun yderst sjældent udarter sig til                                                      leddegigt. 
Generelt            Træthed                Mange Sjögren-patienter oplever en
                                                     umådelig og overvældende træthed i mange af
                                                     døgnets vågne timer; en træthed, der er
                                                     grænsende til total udmattelse, og som ikke
                                                     kan imødekommes eller afhjælpes med
                                                    hverken ekstra søvn eller hvile.  
 
 
Ovenstående symptomer og sygdomstegn påvirker i høj grad Sjögren-patientens livskvalitet, men de ses eller bemærkes som oftest ikke af omgivelserne. Derfor møder patienter med Sjögrens Syndrom i tilgift til ovenstående besværligheder sjældent forståelse for deres sygdom fra deres omgivelser, hverken i den private omgangskreds eller på arbejdspladsen. Dette er naturligvis en betydelig ekstra (psykisk) belastning for patienten.